Wersje językowe
Promocje
Opaska pin up potworki
Opaska pin up potworki
19,90 zł 9,90 zł
Opaska pin up arbuzy
Opaska pin up arbuzy
19,90 zł 9,90 zł
Opaska pin up batgirl
Opaska pin up batgirl
19,90 zł 9,90 zł
Opaska pin up cytryny
Opaska pin up cytryny
19,90 zł 9,90 zł
Opaska pin up pingwinki
Opaska pin up pingwinki
19,90 zł 9,90 zł
Śliniak dwustronny wodoodporny rowery
Śliniak dwustronny wodoodporny rowery
35,00 zł 19,90 zł
szt.
Kocyk minky, rozmiar S 45x70cm geometria + turkus
Kocyk minky, rozmiar S 45x70cm geometria + turkus
89,00 zł 29,00 zł
szt.
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm słonie + fuksja
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm słonie + fuksja
89,00 zł 29,00 zł
szt.
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm potworki + zieleń
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm potworki + zieleń
89,00 zł 29,00 zł
szt.
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm piórka + jagoda
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm piórka + jagoda
89,00 zł 29,00 zł
szt.
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm sówki + czerwień
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm sówki + czerwień
89,00 zł 29,00 zł
szt.
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm koty + czerwień
Kocyk minky, rozmiar S 60x80cm koty + czerwień
89,00 zł 29,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Lollifox – 

 1. Sklep www.lollifox.comjest prowadzony przez firmę:

NDM Damian Majcherek

 1. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań

NIP:668 180 10 68

REGON: 365428181

KONTO BANKOWE: 04 1140 2004 0000 3402 7670 6272

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu Lollifox jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Czas realizacji podany jest w karcie produktu w pozycji „wysyłka” i dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Zakupiony towar wraz zdokumentem jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klientaw formularzu zamówienia adres.
 6. Sprzedającyponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego:

NDM Damian Majcherek

 1. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

Szczegółowe informacje w niniejszym Regulaminie w punkcie 13.

 1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Lollifox przysługuje – na podstawie przepisów prawa - według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

NDM Damian Majcherek

 1. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

NDM Damian Majcherek

 1. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez LOLLIFOX świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającegowyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji zgodzi się ponieść takie koszty. Sklep internetowy LOLLIFOX  standardowo realizuje zamówienia wysyłane na teren RP, krajów europejskich oraz Rosji. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej towary przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca jest zobowiązany wobec Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia). Jeżeli otrzymany towar okazał się wadliwy należy niezwłocznie po zauważeniu wady wydrukować i wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce: Reklamacja_formularz.pdf

Wypełniony formularz, wadliwy produkt oraz w miarę możliwości paragon potwierdzający zakup produktu należy odesłać na adres:

NDM Damian Majcherek

 1. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

Klient może dodatkowo zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wady produktu oraz informację o przesłaniu reklamacji pocztą pod adresem e-mailkontakt@lollifox.com

Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od otrzymania produktu.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, produkt zostanie odesłany do Klienta, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedającydeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kliencibędą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lollifox.comw zakładce regulamin > REGULAMINoraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia można zobaczyć w ramach swojego konta, po zalogowaniu.
 5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientaw zakładce regulamin (REGULAMIN). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klientaobowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 6. Sprzedającyzapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 39 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.lollifox.com, należy je wszystkie wyłączyć.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (NDM Damian Majcherek, ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl